Καλώς ήρθατε στο ΣΕΠ
Εάν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεστε το Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ) πατήστε
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΟΔΗΓΙΕΣ:

1. Για emails που αναμένετε από το ΣΕΠ, παρακαλείστε όπως ελέγχετε τον φάκελο εισερχομένων (inbox) και την ανεπιθύμητη/ενοχλητική αλληλογραφία (junk/spam).

2. Η δημιουργία λογαριασμού στο Office 365 γίνεται μέσω ΣΕΠ και ολοκληρώνεται το αργότερο 24 ώρες μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης μέσω ΣΕΠ. Σημειώνεται ότι δεν αποστέλλεται οποιοδήποτε email με κωδικούς στους χρήστες.

3. Για πρόσβαση στην πλατφόρμα Office 365 portal.office.com ή/και στο πρόγραμμα TEAMS, χρησιμοποιείστε το όνομα χρήστη (username) που έχετε στο ΣΕΠ, ακολουθούμενο από το @te.schools.ac.cy και τον κωδικό που έχετε στο ΣΕΠ.

4. Η αλλαγή κωδικού στο Office 365 / TEAMS γίνεται μέσω ΣΕΠ και εφαρμόζεται 5-10 λεπτά αργότερα, στην πλατφόρμα Office 365 και στο TEAMS.

5. Για τεχνικά θέματα / προβλήματα που αφορούν στη χρήση της πλατφόρμας Office 365, παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση office365@schools.ac.cy

6. Για τεχνικά θέματα / προβλήματα που αφορούν στο ΣΕΠ, παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sep@schools.ac.cy

7. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Microsoft Office 365, παρακαλείστε, επίσης, όπως συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα office365.schools.ac.cy (βλ. Συχνές Ερωτήσεις).
Οδηγίες Χρήσης | Συμβουλές Ασφαλείας | Τεχνική Υποστήριξη: 22806308 | sep@schools.ac.cy