Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού

και Νεολαίας

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης του Συστήματος ΣΕΠ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών στο ΣΕΠ διασφαλίζεται με τη λήψη μέτρων ασφάλειας, τόσο σε επίπεδο υποδομών και επικοινωνίας, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και τεχνικής διασφάλισης της ακεραιότητας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Η ασφάλεια του λογαριασμού και των προσωπικών δεδομένων των εκπαιδευτικών στο ΣΕΠ, βασίζεται όμως και στις ενέργειες και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι χρήστες το ΣΕΠ.

Ως εκ τούτου, κατά τη χρήση του συστήματος, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και να εφαρμόζετε τα πιο κάτω μέτρα ασφαλούς χρήσης του ΣΕΠ:

1.      Μην γνωστοποιείτε τα στοιχεία πρόσβασης του ΣΕΠ σε άλλα άτομα. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας είναι αυστηρώς προσωπικά. Μην τα αποκαλύπτετε σε κανέναν!

2.      Ορίστε έναν ισχυρό κωδικό στο ΣΕΠ που να περιλαμβάνει γράμματα, αριθμούς και ειδικά σύμβολα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ως κωδικούς πρόσβασης, προσωπικά σας στοιχεία ή στοιχεία που μπορούν εύκολα να προβλεφθούν, π.χ. ημερομηνία γέννησης, αριθμό τηλεφώνου, ονόματα οικείων σας προσώπων. Επίσης, να αποφεύγετε τη χρήση λέξεων που ανήκουν στο λεξιλόγιο μιας γλώσσας.

3.      Σε τακτά χρονικά διαστήματα, πρέπει να γίνεται αλλαγή του κωδικού πρόσβασης.

4.      Εάν χρειαστεί να αποθηκεύσετε τον κωδικό, τότε επιλέξτε ένα μέρος όπου μόνο εσείς έχετε πρόσβαση.

5.      Αν ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε, χρησιμοποιείται και από άλλα άτομα, επιλέξτε να μην συμπληρώνονται αυτόματα τα στοιχεία πρόσβασής σας.

6.      Με την ολοκλήρωση των εργασιών σας στο ΣΕΠ, να κάνετε αποσύνδεση πατώντας στην επιλογή «Έξοδος».

7.      Μην απομακρύνεστε από τον υπολογιστή σας χωρίς να έχετε κάνει προηγουμένως αποσύνδεση από το ΣΕΠ.

8.      Η καταχώρηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή η πληκτρολόγηση στοιχείων πρόσβασης πρέπει να γίνεται χωρίς την παρουσία άλλων ατόμων. Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα να παρατηρούν την οθόνη σας τη στιγμή που εισάγετε ή τροποποιείτε στοιχεία στο ΣΕΠ.

9.      Προστατέψτε όλες τις συσκευές σας (υπολογιστή, ταμπλέτα, έξυπνο κινητό) κλειδώνοντάς τις με τη χρήση κωδικού, μοτίβου ή βιομετρικού.

10.  Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, έτσι ώστε να κλειδώνει αυτόματα όταν δεν είναι σε χρήση.